Facile Publishing – Soundscapes
 
item4a

Facinet Oy, Facile Publishing, Vellamonkatu 16, 08100 Lohja, puh 040 503 6460 ota yhteyttä s-postilla

 

Trygve Roos, puh 040 503 6460

Terttu Grönfors, puh 040 501 7640

TrygveRoos
TGR

Trygve Roos
DPhil, Dist.Prof.
Suomen Akustisen Ekologian Seuran jäsen,

Terttu Grönfors, DBA

Facile Publishing – Soundscapes Facile Publishing – Soundscapes