Facile Publishing – Soundscapes
tolonennaringochmentalhalsa
Hyvakysymyskirjankansi3a
ALkirja0 Mentalcoaching
ihmisyyttairtisanomiseen0 NLPSWE
NLPkirja0
Tyossaoppiminen
 
item4c

Terttu Grönfors: Hyvä kysymys – kysymisen, huomioinnin ja vaikuttamisen taito
Kirja jokaiselle, jolla on tarve osata kysyä ja vaikuttaa.
Hinta: 19,90€+pk

Lisätietoja ja tarkempi kuvaus, klikkaa kuvaa tai tätä riviä

Terttu Grönfors:Työstä oppiminen - Action Learning;
Työssä oppiminen - e-learning
Kirjassa kerrotaan mitä Action Learning on ja miten sen avulla voi kehittää omaa osaamistaan ja työtään tai ratkaista organisaation ongelmia..Siinä vastataan myös kysymykseen: mihin e-oppiminen soveltuu ja miten sitä voidaan toteuttaa niin että se toimii mahdollisimman hyvin. Hinta: 19,90€+pk

Terttu Grönfors & Marjatta Pietilä: Ihmisyyttä irtisanomiseen - parempia loppuja ja uusia alkuja työelämään
Kirjassa tarkastellaan ihmisen roolia ja ihmisnäkemystä työelämässä sekä suhdetta työhön. Irtisanottujen ja irtisanojien haastattelut kertovat irtisanomisen tavoista ja vaikutuksista käytännön elämään, irtisanomisten yhteydessä läpikäydyistä henkisistä kokemuksista ja niistä selviämisestä. Tärkeän osa-alueen muodostaa myös jäljelle jääneen organisaation eheyttäminen ja sitouttaminen takaisin arkiseen työhön.
Hinta: 19,90€+pk

Trygve Roos: Mental Coaching: This book addresses the problem how to acheive higher productivity without sacrificing the quality of work life or private life. It also describes how this problem can be solved by utilizing Neuro-Linguistic Programming interventions. The research, which this book is based on, proves that lasting positive changes can be induced in a short period of time, and that a significant increase in work life quality has a profound influence on productivity. This ground-breaking book contains descriptions of the research, the processes utilized, and the results achieved in an easy to read format. Price 25€+ shipping, Suomessa 19,00€+pk

Trygve Roos & Terttu Grönfors: NLP - Vägen till framgång och förändring:
Boken handlar bl.a. om kommunikation, hur man kan bygga upp goda relationer, utnyttja sina resurser bättre, inlärning, personlig utveckling, självledarskap och hur man kan få till stånd bestående beteendeförändringar. Boken är en helt omarbetad upplaga av Vad är NLP?, den första läroboken om NLP i Finland. 272 sidor. Pris 25€+porto

Matti Tolonen: Näring och mental hälsa : en bok om kosttillskottens underbara möjligheterDr Tolonen skriver om hur man med kosttillskott kan förebygga och vårda depression och andra mentala sjukdomar. Filosofen Feuerbach sade redan på 1800-talet att "människan är vad hon äter." Detta gäller även mental hälsa, för signalsubstanser, nervtillväxtfaktorer och andra neurokemiska ämnen i hjärnan härstammar ju från vår föda. Loppuunmyyty, saatavissa pdf-muodossa, ota yhteyttä!

Terttu Grönfors: Työssä oppiminen – avain tuottavuuteen
Kirja selvittää työssä oppimisen lähtökohtia ja esittelee keskeisen työssä oppimisen prosessin, Action Learningin.
Tämä työssäoppimistapa perustuu ajatukselle, että jokaisella meistä on kyky oppia ja kehittyä, jos vain löydämme itsestämme motivaation. Saadaksemme esiin piilevät kykymme tarvitsemme yhdessä tekemistä, keskustelua ja uskallusta kysyä. Myytävänä kirjakaupoissa, mm. Akateemisessa Kirjakaupassa.

Terttu Grönfors & Trygve Roos: Mitä on NLP
Kirja kertoo NLP:stä, (neurolingvistisesta ohjelmoinnista). Siinä selvitetään mm. ihmisten tiedonkäsittely- ja tiedonlajittelutapoja ja miten NLP-prosessien avulla voi merkittävästi kehittää havaintokykyään ja näin lisätä mahdollisuuksia vaikuttaaa vuorovaikutuksen ja ihmissuhteiden laatuun sekä omaan ja muiden motivaatioon.
Hinta 25€+pk

Haluatko ostaa?

Facile Publishing – Soundscapes Facile Publishing – Soundscapes