Porlavinjetti1
item2a
Hyvakysymys

Hinta 19,90 + pk. Osta!

Uusi kirja:
Terttu Grönfors:

Hyvä kysymys - kysymisen, vaikuttamisen ja johtamisen taito

Haluaisitko osata kysyä, huomioida ja vaikuttaa sekä johtaa itseäsi ja muita? Kysymyksillä vaikutetaan omaan ja toisten ajatteluun, tunnetilaan ja toimintaan. Kysymysten avulla lisätään osaamista ja ratkaistaan ongelmia. Tärkeämpää onkin löytää ennen ratkaisua oikea kysymys.

Hyvä kysymys -kirja on tarkoitettu jokaiselle, jolla on tarve kysyä, oppia, ratkaista ongelmia, vaikuttaa ja kommunikoida paremmin. Erityisesti johtavassa asemassa olevat henkilöt tarvitsevat kysymisen taitoa, sillä johtamisessa kysyminen ja vaikuttaminen ovat erityisen tärkeitä. Jokainen johtaa ainakin itseään ja ratkaisee sekä kehittää mitä erilaisimpia asioita, niissäkin kysyminen on keskeistä.

Kirjassa käsitellään erilaisia kysymyksiä ja niiden käyttöä, vaikuttamista, kuuntelemisen ja huomioimisen tärkeyttä kommunikoinnissa, vastaamista ja kysymisen kehittämistä. Kaikista näistä voit saada ideoita ja uusia näkökulmia oman kysymisen ja vastaamisen kehittämiseen.

Facile Publishing – Soundscapes item2a